Sylabus přednášky (PG II)

Akademický rok 2022/2023
PřednáškyObsah
 
1.Základní vlastnosti křivek
úvod (.pdf) | přednáška1 (.pdf) ]
2.Modelování křivek - Lagrangeův a Newtonův tvar interpolačního polynomu
přednáška2 (.pdf) ]
3.Modelování křivek - Hermitova interpolace
přednáška3 (.pdf) ]
4.Modelování křivek - interpolační křivky
přednáška4 (.pdf) ]
5.Metoda nejmenších čtverců
přednáška5 (.pdf) ]
6.Bézierova křivka
přednáška6 (.pdf) ]
7.Coonsova kubika, B-spline křivka, NURBS křivky
přednáška7 (.pdf) ]
8.Základní vlastnosti ploch
přednáška8 (.pdf) ]
9. - 10.Plochy počítačové grafiky
přednáška9 (.pdf) ]


Akademický rok 2021/2022
PřednáškyObsah
 
1.Základní vlastnosti křivek
přednáška1 (.pdf) ]
2.Modelování křivek - Lagrangeův a Newtonův tvar interpolačního polynomu
přednáška2 (.pdf) ]
3.Modelování křivek - Hermitova interpolace
přednáška3 (.pdf) ]
4.Modelování křivek - interpolační křivky
přednáška4 (.pdf) ]
5.Metoda nejmenších čtverců
přednáška5 (.pdf) ]
6.Bézierova křivka
přednáška6 (.pdf) ]
7.Coonsova kubika, B-spline křivka, NURBS křivky
přednáška7 (.pdf) ]
8.Základní vlastnosti ploch
přednáška8 (.pdf) ]
9. - 10.Plochy počítačové grafiky
přednáška9 (.pdf) ]


Akademický rok 2020/2021
PřednáškyObsah
 
1.Základní vlastnosti křivek
přednáška1 (.pdf) ]
2.Modelování křivek - Lagrangeův a Newtonův tvar interpolačního polynomu
přednáška2 (.pdf) ]
3.Modelování křivek - Hermitova interpolace
přednáška3 (.pdf) ]
4.Modelování křivek - interpolační křivky
přednáška4 (.pdf) ]
5.Metoda nejmenších čtverců
přednáška5 (.pdf) ]
6.Bézierova křivka
přednáška6 (.pdf) ]
7.Coonsova kubika, B-spline křivka, NURBS křivky
přednáška7 (.pdf) ]
8.Základní vlastnosti ploch
přednáška8 (.pdf) ]
9. - 10.Plochy počítačové grafiky
přednáška9 (.pdf) ]


Akademický rok 2019/2020
PřednáškyObsah
 
1.Základní vlastnosti křivek
přednáška1 (.pdf) ]
2.Modelování křivek - Lagrangeův a Newtonův tvar interpolačního polynomu
přednáška2 (.pdf) ]
3.Modelování křivek - Hermitova interpolace
přednáška3 (.pdf) ]
4.Modelování křivek - interpolační křivky
přednáška4 (.pdf) ]
5.Metoda nejmenších čtverců
přednáška5 (.pdf) ]
6.Bézierova křivka
přednáška6 (.pdf) ]
7.Coonsova kubika, B-spline křivka, NURBS křivky
přednáška7 (.pdf) ]
8.Základní vlastnosti ploch
přednáška8 (.pdf) ]
9. - 10.Plochy počítačové grafiky
přednáška9 (.pdf) ]


Akademický rok 2018/2019
PřednáškyObsah
 
1.Základní vlastnosti křivek
přednáška1 (.pdf) ]
2.Modelování křivek - Lagrangeův a Newtonův tvar interpolačního polynomu
přednáška2 (.pdf) ]
3.Modelování křivek - Hermitova interpolace
přednáška3 (.pdf) ]
4.Modelování křivek - interpolační křivky
přednáška4 (.pdf) ]
5.Metoda nejmenších čtverců
přednáška5 (.pdf) ]
6.Bézierova křivka
přednáška6 (.pdf) ]
7.Coonsova kubika, B-spline křivka, NURBS křivky
přednáška7 (.pdf) ]
8.Základní vlastnosti ploch
přednáška8 (.pdf) ]
9. - 10.Plochy počítačové grafiky
přednáška9 (.pdf) ]


Akademický rok 2016/2017
PřednáškyObsah
 
1.Základní vlastnosti křivek
přednáška1 (.pdf) ]
2.Modelování křivek - Lagrangeův a Newtonův tvar interpolačního polynomu
přednáška2 (.pdf) ]
3.Modelování křivek - Hermitova interpolace
přednáška4 (.pdf) ]
4.Spline křivka, Fergusonova kubika
přednáška5 (.pdf) ]
5.Metoda nejmenších čtverců
přednáška6 (.pdf) ]
6.Bézierova křivka
přednáška7 (.pdf) ]
7.Coonsova kubika, B-spline křivka, NURBS křivky
přednáška8 (.pdf) ]
8.Základní vlastnosti ploch
přednáška9 (.pdf) ]
9.Plochy počítačové grafiky
přednáška10 (.pdf) ]


Akademický rok 2014/2015
PřednáškyObsah
 
1.Voronoiovy diagramy
přednáška1 (.pdf) ]
2.Základní vlastnosti křivek
přednáška2 (.pdf) ]
3.Modelování křivek - interpolační polynom
přednáška3 (.pdf) ]
4.Modelování křivek - interpolační polynom
přednáška4 (.pdf) ]
5.Spline křivka, Fergusonova kubika
přednáška5 (.pdf) ]
6.Metoda nejmenších čtverců
přednáška6 (.pdf) ]
7.Bézierova křivka
přednáška7 (.pdf) ]
8.Coonsova kubika, B-spline křivka, NURBS křivky
přednáška8 (.pdf) ]
9.Základní vlastnosti ploch
přednáška9 (.pdf) ]
10.Plochy počítačové grafiky
přednáška10 (.pdf) ]


Akademický rok 2013/2014
PřednáškyObsah
 
1.Opakování - vzorce počítačové grafiky
přednáška0 (.pdf) ]
2.Základní vlastnosti křivek
přednáška1 (.pdf) ]
3.Modelování křivek, Lagrangeův a Newtonův tvar interpolačního polynomu
přednáška2 (.pdf) ]
4.Hermitova interpolace, spline křivka
přednáška3 (.pdf) ]
5.Spline křivka
přednáška4 (.pdf) ]
6.Metoda nejmenších čtverců, Fergusonova kubika
přednáška5 (.pdf) ]
7.Bézierova křivka, algoritmus de Casteljau, racionální Bézierova křivka
přednáška6 (.pdf) ]
8.Coonsova kubika, B-spline křivka, NURBS křivky
přednáška7 (.pdf) ]
9.Základní vlastnosti ploch
přednáška8 (.pdf) ]
10.Plochy počítačové grafiky
přednáška9 (.pdf) ]


Akademický rok 2011/2012, 2012/2013
PřednáškyObsah
 
0.Opakování - vzorce počítačové grafiky
přednáška0 (.pdf) ]
1.Základní vlastnosti křivek
přednáška1 (.pdf) ]
2.Modelování křivek, Lagrangeův a Newtonův tvar interpolačního polynomu
přednáška2 (.pdf) ]
3.Hermitova interpolace, spline křivka
přednáška3 (.pdf) ]
4.Spline křivka
přednáška4 (.pdf) ]
5.Metoda nejmenších čtverců, Fergusonova kubika
přednáška5 (.pdf) ]
6.Bézierova křivka, algoritmus de Casteljau, racionální Bézierova křivka
přednáška6 (.pdf) ]
7.Coonsova kubika, B-spline křivka, NURBS křivky
přednáška7 (.pdf) ]
8.Základní vlastnosti ploch
přednáška8 (.pdf) ]
9.Plochy počítačové grafiky
přednáška9 (.pdf) ]
Akademický rok 2009/2010
PřednáškyObsah
 
1.Úvod, osnova předmětu, vzorce počítačové grafiky
úvod (.pdf) | přednáška1 (.pdf) ]
2.Základní vlastnosti křivek
přednáška2 (.pdf) ]
3.Modelování křivek, Lagrangeův a Newtonův interpolační polynom
přednáška3 (.pdf) ]
4.Hermitova interpolace, spline křivka
přednáška4 (.pdf) ]
5.Spline křivka
přednáška5 (.pdf) ]
6.Metoda nejmenších čtverců, Fergusonova kubika
přednáška6 (.pdf) ]
7.Bézierova křivka, algoritmus de Casteljau
přednáška7 (.pdf) ]
8.Coonsova kubika, B-spline křivka, NURBS křivky
přednáška8 (.pdf) ]
9.Základní vlastnosti ploch
přednáška9 (.pdf) ]
10.Plochy počítačové grafiky
přednáška10 (.pdf) ]

Petra Surynková  2007  +++  www.surynkova.info  +++  petra.surynkova@seznam.cz  +++  Aktualizováno: 4.5.2023